Traducciones: Homero Icaza Sánchez (1925-2011)Traducciones / TranslationsÁngel González subir Ernesto Cardenal
A UNA ESTATUA / A UMA ESTÁTUA   portugués

CARMEN / CARMEM   portugués

CARTA A MI MADRE / CARTA A MINHA MÃE   portugués

EN UNA GOTA DE AGUA / GOTA DE ÁGUA   portugués

NATURALEZA MUERTA / NATUREZA MORTA   portugués

ROMANZA EN EL AIRE / ROMANÇA NO AR   portugués