Traducciones: Dina Posada (1946)Traducciones / TranslationsPere Gimferrer subir Diana Bellessi
CLIMATERIO   inglés

ORGASM I   inglés

ORGASM III   inglés