Alfonso X el sabio (1221-1284)Menú de poemas por TÍTULO y primer versoGonzalo de Berceo autores Arcipreste de Hita
A creer devemos que todo pecado

A [de] que Deus pres carn' e foi dela nado

A Groriosa grandes faz

A Madre de Deus devemos ter mui cara

A Madre de Deus onrrada

A Madre de Deus que éste do mundo lum' e espello

A Madre de Deus tant' á en ssi gran vertude

A Madre de Jesu-Cristo que ceos, terras e mares

A Madre de Jhesu-Cristo, o verdadeiro Messias

A Madre de Jhesu-Cristo, que é Sennor de nobrezas

A Madre de Jhesu-Cristo, vedes a quen apparece

A madre do Pastor bõo que connosceu seu gãado

A Madre do que a bestia de Balaam falar fez

A Madre do que de terra primeir' ame foi fazer

A Madre do que livrou

A Madre do que o demo fez no mudo que falasse

A que às cousas coitadas d'ajudar muit' é tuda

A que as portas do ceo abriu pera nos salvar

A que avondou do vin[n]o a[a] dona de Bretanna

A que defende do demo as almas dos peccadores

A que Deus avondou tanto que quiso dela nacer

A que do bom rey Davi

A que en nossos cantares nos chamamos Fror das flores

A que faz o ome morto resurgir sen nulla falla

A que pera parayso irmos nos mostra camin[n]os

A que por nos salvar

A que Deus ama, amar devemos

A que faz os peccadores dos peccados repentir

A que nos guarda do gran fog' infernal

A que poder á dos mortos de os fazer resorgir

A que por gran fremosura é chamada Fror das frores

A que serven todo-los celestiaes

A Reynna en que é comprida toda mesura

A Reynna groriosa

A Santa Maria dadas

A Santa Madre daquele que a pe sobelo mar

A Santa Maria mui bon servir faz

A Santa Maria muito ll' é greu

A sas figuras muit' onrrar

A Sennor que mui ben soube pe[r] sa lingua responder

A Virgen, cuja merçee é pelo mundo sabuda

A Virgen en que é toda santidade

A Virgen, Madre de Nostro Sennor

A Virgen mui groriosa

A Virgen nos dá saud'

A Virgen, que de Deus Madre éste, Filla e criada

A Virgem Santa Maria todos a loar devemos

A Virgen Santa Maria tant' é de gran piedade

A Virgen sempr' acorrer

Acorrer-nos pode e de mal guardar

Alegria, alegria

Ali u a pedença do pecador vai minguar

Ali u todo-los santos non an poder de põer

Aos seus acomendados

Apostos miragres faz todavia

Aquel podedes jurar

Aquel que a Virgen Santa Maria quiser servir

Aquel que de voontade Santa Maria servir

Aquela en que Deus carne prendeu e nos deu por lume

Aquela que a seu Fillo viu cinque mil avondar

Aquele que ena Virgen carne por seer veudo

As mãos da Santa Virgen que tangeron acaron

Assi como Jesu-Cristo, estando na cruz, salvou

Assi como Jheso-Cristo fez veer o cego-nado

Assi pod' a Virgen so terra guardar

Atal Sennor

Atant é' Santa Maria

Atan gran poder o fogo non á per ren de queimar

Aver non poderia

Ay, Santa Maria, quen se per vos guya

Ben com' aos que van per mar

Ben como punna o demo en fazer-nos que erremos

Ben guarda Santa Maria pola sa vertude

Ben parte Santa Maria sas graças e seus tesouros

Ben per está aos reis d'amaren Santa Maria

Ben pod' a Sennor sen par

Ben pod' as cousas feas fremosas tornar

Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon

Ben pode Santa Maria seu lum' ao çego dar

Ben pode seguramente demanda-lo que quiser

Ben sab' a que pod' e val

Ben tira Santa Maria pela sa gran piedade

Ben vennas, Mayo, e con alegria

Beyta es, Maria, Filla, Madr' e criada

Beyto foi o dia e benaventurada

Cantand' e en muitas guisas dev' om' a Virgen loar

Cantando e con dança

CANTIGA I

CANTIGA II

CANTIGA III

CANTIGA IV

CANTIGA V

CANTIGA VI

CANTIGA VII

CANTIGA VIII

CANTIGA IX

CANTIGA X

CANTIGA XI

CANTIGA XII

CANTIGA XIII

CANTIGA XIV

CANTIGA XV

CANTIGA XVI

CANTIGA XVII

CANTIGA XVIII

CANTIGA XIX

CANTIGA XX

CANTIGA XXI

CANTIGA XXII

CANTIGA XXIII

CANTIGA XXIV

CANTIGA XXV

CANTIGA XXVI

CANTIGA XXVII

CANTIGA XXVIII

CANTIGA XXIX

CANTIGA XXX

CANTIGA XXXI

CANTIGA XXXII

CANTIGA XXXIII

CANTIGA XXXIV

CANTIGA XXXV

CANTIGA XXXVI

CANTIGA XXXVII

CANTIGA XXXVIII

CANTIGA XXXIX

CANTIGA XL

CANTIGA XLI

CANTIGA XLII

CANTIGA XLIII

CANTIGA XLIV

CANTIGA XLV

CANTIGA XLVI

CANTIGA XLVII

CANTIGA XLVIII

CANTIGA XLIX

CANTIGA L

CANTIGA LI

CANTIGA LII

CANTIGA LIII

CANTIGA LIV

CANTIGA LV

CANTIGA LVI

CANTIGA LVII

CANTIGA LVIII

CANTIGA LIX

CANTIGA LX

CANTIGA LXI

CANTIGA LXII

CANTIGA LXIII

CANTIGA LXIV

CANTIGA LXV

CANTIGA LXVI

CANTIGA LXVII

CANTIGA LXVIII

CANTIGA LXIX

CANTIGA LXX

CANTIGA LXXI

CANTIGA LXXII

CANTIGA LXXIII

CANTIGA LXXIV

CANTIGA LXXV

CANTIGA LXXVI

CANTIGA LXXVII

CANTIGA LXXVIII

CANTIGA LXXIX

CANTIGA LXXX

CANTIGA LXXXI

CANTIGA LXXXII

CANTIGA LXXXIII

CANTIGA LXXXIV

CANTIGA LXXXV

CANTIGA LXXXVI

CANTIGA LXXXVII

CANTIGA LXXXVIII

CANTIGA LXXXIX

CANTIGA XC

CANTIGA XCI

CANTIGA XCII

CANTIGA XCIII

CANTIGA XCIV

CANTIGA XCV

CANTIGA XCVI

CANTIGA XCVII

CANTIGA XCVIII

CANTIGA XCIX

CANTIGA C

CANTIGA CI

CANTIGA CII

CANTIGA CIII

CANTIGA CIV

CANTIGA CV

CANTIGA CVI

CANTIGA CVII

CANTIGA CVIII

CANTIGA CIX

CANTIGA CX

CANTIGA CXI

CANTIGA CXII

CANTIGA CXIII

CANTIGA CXIV

CANTIGA CXV

CANTIGA CXVI

CANTIGA CXVII

CANTIGA CXVIII

CANTIGA CXIX

CANTIGA CXX

CANTIGA CXXI

CANTIGA CXXII

CANTIGA CXXIII

CANTIGA CXXIV

CANTIGA CXXV

CANTIGA CXXVI

CANTIGA CXXVII

CANTIGA CXXVIII

CANTIGA CXXIX

CANTIGA CXXX

CANTIGA CXXXI

CANTIGA CXXXII

CANTIGA CXXXIII

CANTIGA CXXXIV

CANTIGA CXXXV

CANTIGA CXXXVI

CANTIGA CXXXVII

CANTIGA CXXXVIII

CANTIGA CXXXIX

CANTIGA CXL

CANTIGA CXLI

CANTIGA CXLII

CANTIGA CXLIII

CANTIGA CXLIV

CANTIGA CXLV

CANTIGA CXLVI

CANTIGA CXLVII

CANTIGA CXLVIII

CANTIGA CXLIX

CANTIGA CL

CANTIGA CLI

CANTIGA CLII

CANTIGA CLIII

CANTIGA CLIV

CANTIGA CLV

CANTIGA CLVI

CANTIGA CLVII

CANTIGA CLVIII

CANTIGA CLIX

CANTIGA CLX

CANTIGA CLXI

CANTIGA CLXII

CANTIGA CLXIII

CANTIGA CLXIV

CANTIGA CLXV

CANTIGA CLXVI

CANTIGA CLXVII

CANTIGA CLXVIII

CANTIGA CLXIX

CANTIGA CLXX

CANTIGA CLXXI

CANTIGA CLXXII

CANTIGA CLXXIII

CANTIGA CLXXIV

CANTIGA CLXXV

CANTIGA CLXXVI

CANTIGA CLXXVII

CANTIGA CLXXVIII

CANTIGA CLXXIX

CANTIGA CLXXX

CANTIGA CLXXXI

CANTIGA CLXXXII

CANTIGA CLXXXIII

CANTIGA CLXXXIV

CANTIGA CLXXXV

CANTIGA CLXXXVI

CANTIGA CLXXXVII

CANTIGA CLXXXVIII

CANTIGA CLXXXIX

CANTIGA CXC

CANTIGA CXCI

CANTIGA CXCII

CANTIGA CXCIII

CANTIGA CXCIV

CANTIGA CXCV

CANTIGA CXCVI

CANTIGA CXCVII

CANTIGA CXCVIII

CANTIGA CXCIX

CANTIGA CC

CANTIGA CCI

CANTIGA CCII

CANTIGA CCIII

CANTIGA CCIV

CANTIGA CCV

CANTIGA CCVI

CANTIGA CCVII

CANTIGA CCVIII

CANTIGA CCIX

CANTIGA CCX

CANTIGA CCXI

CANTIGA CCXII

CANTIGA CCXIII

CANTIGA CCXIV

CANTIGA CCXV

CANTIGA CCXVI

CANTIGA CCXVII

CANTIGA CCXVIII

CANTIGA CCXIX

CANTIGA CCXX

CANTIGA CCXXI

CANTIGA CCXXII

CANTIGA CCXXIII

CANTIGA CCXXIV

CANTIGA CCXXV

CANTIGA CCXXVI

CANTIGA CCXXVII

CANTIGA CCXXVIII

CANTIGA CCXXIX

CANTIGA CCXXX

CANTIGA CCXXXI

CANTIGA CCXXXII

CANTIGA CCXXXIII

CANTIGA CCXXXIV

CANTIGA CCXXXV

CANTIGA CCXXXVI

CANTIGA CCXXXVII

CANTIGA CCXXXVIII

CANTIGA CCXXXIX

CANTIGA CCXL

CANTIGA CCXLI

CANTIGA CCXLII

CANTIGA CCXLIII

CANTIGA CCXLIV

CANTIGA CCXLV

CANTIGA CCXLVI

CANTIGA CCXLVII

CANTIGA CCXLVIII

CANTIGA CCXLIX

CANTIGA CCL

CANTIGA CCLI

CANTIGA CCLII

CANTIGA CCLIII

CANTIGA CCLIV

CANTIGA CCLV

CANTIGA CCLVI

CANTIGA CCLVII

CANTIGA CCLVIII

CANTIGA CCLIX

CANTIGA CCLX

CANTIGA CCLXI

CANTIGA CCLXII

CANTIGA CCLXIII

CANTIGA CCLXIV

CANTIGA CCLXV

CANTIGA CCLXVI

CANTIGA CCLXVII

CANTIGA CCLXVIII

CANTIGA CCLXIX

CANTIGA CCLXX

CANTIGA CCLXXI

CANTIGA CCLXXII

CANTIGA CCLXXIII

CANTIGA CCLXXIV

CANTIGA CCLXXV

CANTIGA CCLXXVI

CANTIGA CCLXXVII

CANTIGA CCLXXVIII

CANTIGA CCLXXIX

CANTIGA CCLXXX

CANTIGA CCLXXXI

CANTIGA CCLXXXII

CANTIGA CCLXXXIII

CANTIGA CCLXXXIV

CANTIGA CCLXXXV

CANTIGA CCLXXXVI

CANTIGA CCLXXXVII

CANTIGA CCLXXXVIII

CANTIGA CCLXXXIX

CANTIGA CCXC

CANTIGA CCXCI

CANTIGA CCXCII

CANTIGA CCXCIII

CANTIGA CCXCIV

CANTIGA CCXCV

CANTIGA CCXCVI

CANTIGA CCXCVII

CANTIGA CCXCVIII

CANTIGA CCXCIX

CANTIGA CCC

CANTIGA CCCI

CANTIGA CCCII

CANTIGA CCCIII

CANTIGA CCCIV

CANTIGA CCCV

CANTIGA CCCVI

CANTIGA CCCVII

CANTIGA CCCVIII

CANTIGA CCCIX

CANTIGA CCCX

CANTIGA CCCXI

CANTIGA CCCXII

CANTIGA CCCXIII

CANTIGA CCCXIV

CANTIGA CCCXV

CANTIGA CCCXVI

CANTIGA CCCXVII

CANTIGA CCCXVIII

CANTIGA CCCXIX

CANTIGA CCCXX

CANTIGA CCCXXI

CANTIGA CCCXXII

CANTIGA CCCXXIII

CANTIGA CCCXXIV

CANTIGA CCCXXV

CANTIGA CCCXXVI

CANTIGA CCCXXVII

CANTIGA CCCXXVIII

CANTIGA CCCXXIX

CANTIGA CCCXXX

CANTIGA CCCXXXI

CANTIGA CCCXXXII

CANTIGA CCCXXXIII

CANTIGA CCCXXXIV

CANTIGA CCCXXXV

CANTIGA CCCXXXVI

CANTIGA CCCXXXVII

CANTIGA CCCXXXVIII

CANTIGA CCCXXXIX

CANTIGA CCCXL

CANTIGA CCCXLI

CANTIGA CCCXLII

CANTIGA CCCXLIII

CANTIGA CCCXLIV

CANTIGA CCCXLV

CANTIGA CCCXLVI

CANTIGA CCCXLVII

CANTIGA CCCXLVIII

CANTIGA CCCXLIX

CANTIGA CCCL

CANTIGA CCCLI

CANTIGA CCCLII

CANTIGA CCCLIII

CANTIGA CCCLIV

CANTIGA CCCLV

CANTIGA CCCLVI

CANTIGA CCCLVII

CANTIGA CCCLVIII

CANTIGA CCCLIX

CANTIGA CCCLX

CANTIGA CCCLXI

CANTIGA CCCLXII

CANTIGA CCCLXIII

CANTIGA CCCLXIV

CANTIGA CCCLXV

CANTIGA CCCLXVI

CANTIGA CCCLXVII

CANTIGA CCCLXVIII

CANTIGA CCCLXIX

CANTIGA CCCLXX

CANTIGA CCCLXXI

CANTIGA CCCLXXII

CANTIGA CCCLXXIII

CANTIGA CCCLXXIV

CANTIGA CCCLXXV

CANTIGA CCCLXXVI

CANTIGA CCCLXXVII

CANTIGA CCCLXXVIII

CANTIGA CCCLXXIX

CANTIGA CCCLXXX

CANTIGA CCCLXXXI

CANTIGA CCCLXXXII

CANTIGA CCCLXXXIII

CANTIGA CCCLXXXIV

CANTIGA CCCLXXXV

CANTIGA CCCLXXXVI

CANTIGA CCCLXXXVII

CANTIGA CCCLXXXVIII

CANTIGA CCCLXXXIX

CANTIGA CCCXC

CANTIGA CCCXCI

CANTIGA CCCXCII

CANTIGA CCCXCIII

CANTIGA CCCXCIV

CANTIGA CCCXCV

CANTIGA CCCXCVI

CANTIGA CCCXCVII

CANTIGA CCCXCVIII

CANTIGA CCCXCIX

CANTIGA CD

CANTIGA CDI

CANTIGA CDII

CANTIGA CDIII

CANTIGA CDIV

CANTIGA CDV

CANTIGA CDVI

CANTIGA CDVII

CANTIGA CDVIII

CANTIGA CDIX

CANTIGA CDX

CANTIGA CDXI

CANTIGA CDXII

CANTIGA CDXIII

CANTIGA CDXV

CANTIGA CDXVI

CANTIGA CDXVII

CANTIGA CDXVIII

CANTIGA CDXIX

CANTIGA CDXX

CANTIGA CDXXI

CANTIGA CDXXII

CANTIGA CDXXIII

CANTIGA CDXXIV

CANTIGA CDXXV

CANTIGA CDXXVI

CANTIGA CDXXVII

Cantiga de escarnio

Carreiras e semedeiros

Com' á gran pesar a Virgen dos que gran pecado fazen

Com' a grand' enfermidade en sãar muito demora

Com' é mui bõ' a creença do que non vee om' e cree

Com' é o mund' avondado de maes e d' ocajões

Com' en si naturalmente a Virgen á piadade

Como a demais da gente quer gãar per falssidade

Como a voz de Jesu-Cristo faz aos mortos viver

Como aa Virgen pesa de quen erra a ciente

Como Deus fez vo d'agua ant' Archetecro

Como deve dos crischãos seer a Virgen onrrada

Como gradecer ben-feito é cousa que muito val

Como Jesu-Cristo fezo a San Pedro que pescasse

Como nos dá carreyras a Virgen que façamos

Como o demo cofonder

Como o nome da Virgen é aos bõos fremoso

Como pod' a Groriosa mui ben enfermos sãar

Como pod' a Groriosa os mortos fazer viver

Como podemos a Deus gradeçer

Como poden per sas culpas os omes seer contreitos

Como quer que gran poder

Como sofre mui gran coita o om' en cego seer

Como somos per conssello do demo perdudos

Como torç o dem' os nenbros do ome per seus pecados

Con dereit' a Virgen santa á nome Strela do Dia

Con gran razon é que seja de Jeso-Crist' amparada

Con razon é d' averen gran pavor

Con razon nas creaturas figura pode mostrar

Con seu ben sempre ven

Connosçudamente mostra miragres Santa Maria

Coraçon d' om' ou de moller que a Virgen muit' amar

Da que Deus mamou o leite do seu peito

De graça cha e d' amor

De grad' á Santa Maria mercee e piadade

De mui grandes periglos e de mui grandes maes

De muitas guisas los presos solta a mui groriosa

De muitas guisas miragres a Virgen esperital

De muitas guisas nos guarda de mal

De muitas guysas mostrar

De muitas maneiras busca a Virgen esperital

De muitas maneiras Santa Maria

De resorgir ome morto deu Nostro Sennor poder

De Santa Maria sinal qual xe quer

De spirital cilurgia

De toda chaga ben pode guarir

De toda enfermidade maa e de gran ferida

De todo mal e de toda ferida

De todo mal pod' a Virgen a quena ama sãar

De vergonna nos guardar

Dereit' é de lume dar

Dereit' é de ss' end' achar

Des hoge mais quer’ eu trobar

Des quando Deus sa Madre aos çeos levou

Deus por sa Madre castiga a vegadas ben de chão

Deus, que mui ben barata

Deus te salve, groriosa

Dized', ai trobadores

Do dem' a perfia

E quena non loará

En bon ponto vimos esta Sennor que loamos

En tamanna coita non pode seer

En toda-las grandes coitas á força grand' e poder

En todo logar á poder

En todo nos faz merçee

En todo tempo faz ben

En quantas guisas os seus acorrer

Ena gran coita sempr' acorrer ven

Ena que Deus pos vertude grand' e sempr' en ela crece

Eno nome de Maria çinque letras, no-mais, y á

Eno pouco e no muito, en todo lles faz mercee

Entre Av' e Eva

Fazer pode d' outri vive-los seus

Fol é a desmesura

Fol é o que cuida que non poderia

Fremosos miragres mostra a Madre da fremosura

Graça e vertude mui grand' e amor

Gran confiança na Madre de Deus sempr' aver devemos

Gran dereit' é de seer

Gran dereit' é que fill' o demo por escarmento

Gran dereit' é que mal venna ao que ten en desden

Gran fe devia om' aver en Santa Maria

Gran piadad' e mercee e nobreza

Gran poder á de mandar

Gran sandece faz quen se por mal filla

Grandes miragres faz Santa Maria

Guardar-se deve tod' ome de jurar gran falssidade

Loar devemos a que sempre faz

Loar devemos a Virgen porque nos sempre guanna

Loemos muit' a Virgen Santa Maria

Macar é Santa Maria Sennor de muy gran mesura

Macar é door a rravia maravillosa e forte

Macar faz Santa Maria miragres da natura

Macar ome per folia

Macar poucos cantares acabei e con son

Madre de Deus, non pod' errar

Madre de Deus, Nostro Sennor

Madre de Deus, ora por nos teu Fill' essa ora

Mais nos faz Santa Maria

Mal ss' á end' achar

Maldito seja quen non loará

Maravillo-m' eu com' ousa a Virgen rogar per ren

Maravillosos e piadosos

Maravillosos miragres Santa Maria mostrar

Miragres fremosos

Miragres muitos pelos reis faz

Mui gran dereit' é d' as bestias obedecer

Mui gran dereito faz d'o mund' avorrecer

Mui gran poder á a Madre de Deus

Mui grandes noit' e dia

Muit' amar devemos en nossas voontades

Muit' é ben-aventurado

Muit' é mais a piadade de Santa Maria

Muit' é mayor o ben-fazer

Muit' éste mayor cousa en querer-se mostrar

Muitas vegadas o dem' enganados

Muitas vezes volv' o demo as gentes por seus pecados

Muito á Santa Maria, Madre de Deus, gran sabor

Muito bon miragr' a Virgen faz estranno e fremoso

Muito demostra a Virgen, a Sennor esperital

Muito devemos, varões

Muito deveria

Muito faz grand' erro, e en torto jaz

Muito foi noss' amigo

Muito nos faz gran merçee Deus Padre, Nostro Sennor

Muito per dev' a Reynna

Muito per é gran dereito de castigado seer

Muito praz aa Virgen santa que Deus fillou por parenta

Muito punna d' os seus onrrar

Muito quer Santa Maria, a Sennor de ben conprida

Muito sse deven ter

Muito valvera mais, se Deus m' anpar

Muitos que pelos pecados que fazen perden o lume

Na malandança

Nas coitas devemos chamar

Nas mentes senpre ter

Nenbre-sse-te, Madre

Niun poder deste mundo de gente nada non val

Nobre don e muy preçado foi Santa Maria dar

Non catedes a como pecador

Non conven aa omagen da Madre do grorioso

Non conven que seja feita niha desapostura

Non dev' [a] entrar null' ome na eigreja da Sennor

Non dev' a Santa Maria mercee pedir

Non deve null' ome desto per ren dultar

Non devemos por maravilla ter

Non deven por maravilla ter en querer Deus Padre

Non é gran cousa se sabe

Non é mui gran maravilla se sabe fazer lavor

Non é mui gran maravilla seeren obedientes

Non é sen guysa d'enfermos sãar

Non pod' ome pela Virgen tanta coita endurar

Non pode prender nunca morte vergonnosa

Non sofre Santa Maria de seeren perdidosos

Non vos é gran maravilla de lum' ao cego dar

Null' ome per ren non deve a dultar nen a ter

Nulla enfermidade

Nunca ja pod' aa Virgen ome tal pesar fazer

O ffondo do mar tan chão faz come a terra dura

O nome da Virgen [santa a]tan muit'é temoroso

O que a Santa Maria der algo ou prometer

O que a Santa Maria mais despraz

O que a Santa Maria serviço fezer de grado

O que de Santa Maria sa mercee ben gaanna

O que diz que servir ome aa Virgen ren non é

O que en coita de morte mui grand' ou en prijon for

O que en Santa Maria crever ben de coraçon

O que en Santa [Maria] de coraçon confiar

O que en Santa Maria todo seu coraçon ten

O que foi passar a serra

O que mui tarde ou nunca se pode por meeza

O que no coraçon d' ome é mui cruu de creer

O que pola Virgen de grado seus dões

O que pola Virgen leixa o de que gran sabor á

O que viltar quer a Virgen de que Deus carne fillou

Omildade con pobreza

Ontre toda-las vertudes que aa Virgen son dadas

Oraçon con piadade oe a Virgen de grado

Os peccadores todos loarán

Os que a Santa Maria saben fazer reverença

Os que bõa morte morren e son quitos de peccados

Os sete dões que dá

Pagar ben pod' o que dever

Par Deus, muit' á gran vertude na paravla comal

Par Deus, muit' é gran dereito de prender gran[d]' ocajon

Par Deus, muit'é gran razon

Par Deus, non é mui sen guisa de ss'ende mui mal achar

Par Deus, tal sennor muito val

Parade mentes ora

Pera toller gran perfia

Pero cantigas de loor

Pero que os outros santos a vezes prenden vingança

Pero que seja a gente d' outra lei [e] descreuda

Pesar á Santa Maria de quen por desonrra faz

Pode por Santa Maria o mao perde-la fala

Poder á Santa Maria, a Sennor de piadade

Poder á Santa Maria grande d' os seus acorrer

Poi-las figuras fazen dos santos renenbrança

Poi-lo pecador punnar en servir Santa Maria

Pois aos seus que ama defende todavia

Pois que Deus quis da Virgen fillo

Pois que dos Reys Nostro Sennor

Por dereito ten a Virgen, a Sennor de lealdade

Por fol tenno quen na Virgen non á mui grand' asperança

Por gran maravilla tenno de null' ome s' atrever

Por nos de dulta tirar

Por nos, Virgen Madre

Por que nos hajamos

Por razon tenno d' obedece

Porque ajan de seer

Porque ben Santa Maria sabe os seus dões dar

Porque é Santa Maria leal e mui verdadeira

Pouco devemos preçar

Prijon forte nen dultosa

Quantos en Santa Maria

Quantos me creveren loarán

Que por al non devess' om' a Santa Maria servir

Quem dona fremosa

Quem por serviço da Virgen mete seu corp' en ventura

Quem Santa Maria servir

Quen a Deus e a ssa Madre escarn[n]o fazer quiser

Quen a omagen da Virgen e de seu Fillo onrrar

Quen a Santa Maria de coraçon

Quen aa Virgen santa mui ben servir quiser

Quen alga cousa quiser pedir

Quen aos servos da Virgen de mal se traballa

Quen ben fiar na Virgen de todo coraçon

Quen ben serv' a Madre do que quis mor[r]er

Quen bõa dona querrá

Quen comendar de coraçon

Quen crever na Virgen santa

Quen diz mal

Quen entender quiser, entendedor

Quen fiar na Madre do Salvador

Quen Jesu-Crist' e ssa Madre veer

Quen leixar Santa Maria

Quen loar podia

Quen mui ben quiser o que ama guardar

Quen muit' onrrar o nome da Sennor conprida

Quen na Virgen groriosa esperança mui grand' á

Quen na Virgen santa muito fiará

Quen os peccadores guia e aduz a salvaçon

Quen ouver na Groriosa fiança con fe conplida

Quen polo amor de Santa Maria do seu fezer

Quen quer mui ben pod' a Virgen groriosa

Quen quer que na Virgen fia e a roga de femença

Quen quer que ten en desden

Quen Santa Maria quiser deffender

Quen serve Santa Maria, a Sennor mui verdadeira

Quen servir a Madre do gran Rey

Quen souber Santa Maria ben de coraçon amar

Quen souber Santa Maria loar, será de bon sen

Quen usar na de Deus Madre falar e amiga

Quen vai contra Santa Maria

Quena festa e o dia

Quena Virgen ben servir

Quena Virgen ben servirá

Quena Virgen por sennor

Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer

Quenas sas figuras da Virgen partir

Razon an de seeren seus miragres contados

Razon an os diabos de fogir

Razon é grand' e dereito que defenda ben a ssi

Resurgir pode e faze-los seus

Rosa das rosas e Flor das flores

Sabor á Santa Maria, de que Deus por nos foi nado

Santa Maria amar

Santa Maria beita seja

Santa Maria grandes faz

Santa Maria leva

Santa Maria loei

Santa Maria os enfermos sãa

Santa Maria pod' enfermos guarir

Santa Maria poder á

Santa Maria punna d' avir

Santa Maria sempr' os seus ajuda

Santa Maria, Sennor, val-nos u nos mester for

Santa Maria, Strela do dia

Santa Maria, valed', ai Sennor

Se ben ena Virgen fiar

Se muito non amamos, gran sandeçe fazemos

Se non loassemos por al a Sennor mui verdadeira

Se ome fezer de grado pola Virgen algun ben

Sempr' a Virgen, de Deus Madre, busca vias e carreiras

Sempr' a Virgen groriosa ao que s'en ela fia

Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender

Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon

Sempr' acha Santa Maria razon verdadeira

Sempr' aos seus val

Sempre faz o mellor

Sempre seja beita e loada

Sen calar

Sen muito ben que nos faze a Sennor esperital

Senpre devemos na Virgen a ter os corações

Senpre punnou muit' a Virgen per u fosse connoçuda

Sobelos fondos do mar e nas alturas da terra

Sola fusti, senlleira

Soltar pode muit' agynna os presos e os liados

Subiu ao ceo o Fillo de Deus

Tan beyta foi a saudaçon

Tan gran poder a ssa Madre deu en[o] fondo da terra

Tan gran poder á a Virgen aos da terra guardar

Tan grand' amor á a Virgen con Deus, seu Fill', e juntança

Tan muit' é con Jesu-Cristo Santa Maria juntada

Tant' aos peccadores a Virgen val de grado

Tant' é grand' a sa mercee da Virgen e sa bondade

Tant' é Santa Maria de ben mui conprida

Tantas en Santa Maria son mercees e bondades

Tantas nos mostra a Virgen de mercees e d' amores

Tanto quer Santa Maria os que ama deffender

Tanto, se Deus me perdon

Tanto son da Groriosa

Tantos vay Santa Maria eno seu Porto fazer

Tod' aquel que pola Virgen quiser do seu ben fazer

Tod' aqueste mund' a loar deveria

Tod' ome deve dar loor

Toda cousa que aa Virgen seja prometuda

Toda saude da Santa Rea

Todo logar mui ben pode

Todo-los bes que nos Deus

Todo-los coitados que queren saude

Todo-los Santos que son no Ceo

Todos con alegria cantand' e en bon son

Toller pod' a Madre de Nostro Sennor

Torto seria grand' e desmesura

U alguen a Jhesu Cristo por seus pecados negar

Vella e Mina

Verdad' éste a paravoa que disse Rey Salamon

Vertud' e sabedoria

Virga de Jesse

Virgen Madre groriosa de Deus filla e esposa

Virgen Santa Maria