anterior   aleatorio / random   subir   inicio / home   siguiente / next

      A MÉLYSÉGES ÉLET ÉNEKE

Van úgy, hogy egész lényünk
sz&ouml;kell&eacute;s, csupa sz&ouml;kell&eacute;s,<br>
mintha a sz&eacute;l szesz&eacute;lye a fű nyerg&eacute;be h&aacute;g.<br>
Egy m&aacute;sik &eacute;g magas&aacute;b&oacute;l mosolyog az
&eacute;let.<br>
Megb&iacute;zhat&oacute;, vil&aacute;gos &eacute;s tenger m&oacute;dra
t&aacute;g.<br>
<br>
S van &uacute;gy, hogy eg&eacute;sz l&eacute;ny&uuml;nk
vir&aacute;gz&aacute;s, csupa vir&aacute;gz&aacute;s,<br>
mint &aacute;prilisban a sz&aacute;nt&oacute;, a l&aacute;z lelte
vid&eacute;k;<br>
s szellemi esők &uuml;dv&ouml;s hat&aacute;s&aacute;ra a l&eacute;lek<br>
sarjad&oacute; &aacute;br&aacute;ndokkal tark&aacute;llik, mint a
r&eacute;t.<br>
<br>
S van &uacute;gy, hogy eg&eacute;sz l&eacute;ny&uuml;nk
komors&aacute;g, csupa komors&aacute;g,<br>
mint vak kősivatag, hol gyal&aacute;zat t&aacute;boroz:<br>
s l&aacute;mp&aacute;sok sereg&eacute;vel &aacute;ll&iacute;t be
&eacute;jszak&aacute;nk, hogy<br>
csillog&oacute; p&eacute;nzen m&eacute;rje, mi a J&oacute;, mi a Rossz.<br>
<br>
S van &uacute;gy, hogy eg&eacute;sz l&eacute;ny&uuml;nk
szel&iacute;ds&eacute;g, csupa szel&iacute;ds&eacute;g ...<br>
(gyerekkorunkat id&eacute;zi az este! zaf&iacute;r tavak!)<br>
egy verssor, a csicserg&eacute;s, a hegy, a mad&aacute;r r&ouml;pte,<br>
m&eacute;g maguk k&iacute;njaink is - mosolyt fakasztanak.<br>
<br>
S van &uacute;gy, hogy eg&eacute;sz l&eacute;ny&uuml;nk
moh&oacute;s&aacute;g, csupa moh&oacute;s&aacute;g,<br>
f&ouml;lk&iacute;n&aacute;lhatja h&uacute;s&aacute;t
enyh&uuml;let&uuml;l a nő,<br>
derek&aacute;t &aacute;tkaroljuk, mell&eacute;t megsimogatjuk,<br>
de egy duzzadt gy&uuml;m&ouml;lcstől k&eacute;jv&aacute;gyunk
&uacute;jra nő.<br>
<br>
S van &uacute;gy, hogy eg&eacute;sz l&eacute;ny&uuml;nk
jajong&aacute;s, csupa jajong&aacute;s,<br>
mint gy&aacute;szt&oacute;l komor &eacute;jek zokog&oacute; fenyvese:<br>
a vil&aacute;g f&aacute;jdalm&aacute;t&oacute;l ny&ouml;g ilyenkor a
lelk&uuml;nk,<br>
s meg nem vigasztalhatja az Isten maga se.<br>
<br>
&Eacute;s, jaj, van egy nap, &oacute; F&ouml;ld, van egy nap ... egy
olyan nap,<br>
mikor horgonyt szed&uuml;nk, b&aacute;r nem v&aacute;r kik&ouml;tni
part...<br>
Egy nap, mikor a sz&eacute;lv&eacute;sz megbokrosodva sz&aacute;guld.<br>
Egy nap, mikor az &uacute;tt&oacute;l vissza senki se tart!

autógrafo

Porfirio Barba Jacob
Orbán Ottó fordítása


subir   poema aleatorio   Poemas intemporales (1943)   siguiente / next   anterior / previous
inglés Translated by Nicolás Suescún © Translation: 2006
español Eredeti spanyol változat
audio Voz: Rodrigo Correa P.