Traducciones: Francisco Matos Paoli (1915-2000)Traducciones / TranslationsNicanor Parra subir Juan Liscano
ISLA: DECIR FLUCTUANTE / ISLAND: FLUCTUANT SAYING   inglés